آرشیو اخبار

1402/09/25 12:14:33
برگزاري دوره آموزشي «آشنايي با قوانين، شيوه نامه ها و آيين نامه هاي اجرايي انتخابات» حوزه انتخابيه شهرستان بروجن
1402/09/25 12:11:42
برگزاري دوره آموزشي «آشنايي با قوانين، شيوه نامه ها و آيين نامه هاي اجرايي انتخابات» حوزه انتخابيه شهرستان هاي شهرکرد، سامان، بن و فرخشهر
1402/06/04
برگزاري جلسه شوراي اداري استان در تاريخ 1402/06/02
1402/06/01 09:30:15
برگزاري دوره آموزشي کاربري سيستم جامع انتخابات
1402/05/28 11:40:17
برگزاري نخستين دوره آموزشي کوتاه مدت انتخابات
1402/05/28
برگزاري دوره آموزشي حکمراني؛ هم انديشي جنگ ترکيبي
1402/03/30 10:21:07
برگزاري دوره آموزشي آداب و اسرار نماز
1402/03/30 10:17:36
برگزاري دوره تربيت فرزند(فرزند آوري و فرزند پروري)
1402/03/29
عناوين اولويت‌هاي پژوهشي استانداري در سال 1402
1402/03/29
اجراي طرح هاي پژوهشي استانداري در سال 1402
1402/03/29
برگزاري کميته تخصصي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها
1401/11/10
هشتمين جلسه شوراي اداري استان در سال 1401
1401/11/10
هفتمين جلسه شوراي اداري استان در سال 1401
1401/09/20
برگزاري آيين اختتاميه هفته پژوهش و فنآوري استان چهارمحال و بختياري
1401/09/15 09:54:02
زنگ پژوهش در مدارس استان چهارمحال و بختياري نواخته شد.
1401/09/15
برگزاري جلسه شوراي پژوهش استانداري و واحدهاي تابعه
1401/09/15
برگزاري دوره آموزشي نيازسنجي پژوهشي و تعيين اولويت هاي پژوهشي
1401/09/15 09:15:52
نشست شوراي سياست‌گذاري ستاد هفته پژوهش و فناوري استان
1401/08/11
تبيين برنامه هاي امربه معروف و نهي از منكر و توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز
1401/07/24 12:53:45
برگزاري نشست علمي و تخصصي پايبندي به اصول و ارزشهاي دهگانه ويژه مديران مياني
1401/07/24
ششمين جلسه شوراي اداري استان در سال 1401
1401/06/17
پنجمين جلسه شوراي اداري استان
1401/06/12
گزارش عملکرد معاونت برنامه ريزي ، بودجه و تحول اداري در شهريور ماه سال 1401
1401/06/08
برگزاري دوره آموزشي قوانين و مقررات اداري، مالي و بودجه ويژه فرمانداران
1401/06/08 11:49:05
برگزاري دوره آموزشي سامانه برخط پاسخگويي 111 و پردازش نامه هاي رياست جمهوري
1401/06/08
برگزاري دوره آموزشي آئين مکاتبات اداري
1401/06/08
برگزاري دوره آموزشي نماز و احکام ضروري مرتبط با آن
1401/06/08
برگزاري دوره آموزشي تبيين بيانيه گام دوم انقلاب
1401/05/29
دستورالعمل اجرايي بند (هـ) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰1 کل کشور
1401/05/29
عناوين اولويت‌هاي پژوهشي استانداري در سال 1401
صفحه 1 از 4  

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1402/10/20