آرشیو اخبار

1401/11/10
هشتمين جلسه شوراي اداري استان در سال 1401
1401/11/10
هفتمين جلسه شوراي اداري استان در سال 1401
1401/09/20
برگزاري آيين اختتاميه هفته پژوهش و فنآوري استان چهارمحال و بختياري
1401/09/15 09:54:02
زنگ پژوهش در مدارس استان چهارمحال و بختياري نواخته شد.
1401/09/15
برگزاري جلسه شوراي پژوهش استانداري و واحدهاي تابعه
1401/09/15
برگزاري دوره آموزشي نيازسنجي پژوهشي و تعيين اولويت هاي پژوهشي
1401/09/15 09:15:52
نشست شوراي سياست‌گذاري ستاد هفته پژوهش و فناوري استان
1401/08/11
تبيين برنامه هاي امربه معروف و نهي از منكر و توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز
1401/07/24 12:53:45
برگزاري نشست علمي و تخصصي پايبندي به اصول و ارزشهاي دهگانه ويژه مديران مياني
1401/07/24
ششمين جلسه شوراي اداري استان در سال 1401
1401/06/17
پنجمين جلسه شوراي اداري استان
1401/06/12
گزارش عملکرد معاونت برنامه ريزي ، بودجه و تحول اداري در شهريور ماه سال 1401
1401/06/08
برگزاري دوره آموزشي قوانين و مقررات اداري، مالي و بودجه ويژه فرمانداران
1401/06/08 11:49:05
برگزاري دوره آموزشي سامانه برخط پاسخگويي 111 و پردازش نامه هاي رياست جمهوري
1401/06/08
برگزاري دوره آموزشي آئين مکاتبات اداري
1401/06/08
برگزاري دوره آموزشي نماز و احکام ضروري مرتبط با آن
1401/06/08
برگزاري دوره آموزشي تبيين بيانيه گام دوم انقلاب
1401/05/29
دستورالعمل اجرايي بند (هـ) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰1 کل کشور
1401/05/29
عناوين اولويت‌هاي پژوهشي استانداري در سال 1401
1400/08/01
پژوهش و فناوري ، پشتيبان توليد
1400/07/20
ضرورت هاي تقاضا محوري در امور پژوهشي دستگاه هاي اجرايي استان
1399/06/15
مرحله نخست در پيشبرد برنامه هاي سلامت اداري ، آشنايي همگاني آحاد جامعه با قوانين موضوعه ميباشد
1399/05/29
شرايط خاص حاصل از انتشار ويروس کرونا ضرورت گذار از آموزش سنتي به آموزش الکترونيکي را بوجود آورده است
1399/06/02
برنامه هاي طرح تکريم ارباب رجوع در استانداري به روز رساني مي گردد
1399/04/16
توانمدسازي کارکنان در حوزه قوانين و مقررات از ضرورت هاي اساسي استانداري ميباشد
1399/04/01
آموزش براي افزايش سطح کيفي و فني اخبار سايت استانداري و واحدهاي تابعه در دستور کار واحد آموزش استانداري قرار گرفت
1399/04/01
شکوفايي بازار بورس در سال جديد، ضرورت آموزش و آشنايي با زبان علمي اين بازار را مي طلبد
1398/11/03
ششمين جلسه کميته نظام پيشنهادا در سال 98
1398/11/02
برنامه ريزي و سياست گذاري جهت اجراي موضوعات پژوهشي استانداري
1398/11/01
ضرورت توجه به تربيت حرفه اي(شغلي)فرزندان
صفحه 1 از 4  

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/11/24