طرح های پژوهشی

فعالیتهای پژوهشی دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری و فرآیند انجام طرح های پژوهشی (سال 1402)
  1. انجام طرح های پژوهشی مطابق با دستورالعمل اجرایی بند (ج) تبصره (9) قانون بودجه کل کشور در راستای رفع مسائل و نیازهای اساسی ادارات و دستگاههای اجرایی و به منظور رفع مشکلات موجود صورت می گیرد. لذا اولویت های پژوهشی استانداری پس طرح، بررسی و تصویب در شورای پژوهشی استانداری به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ارسال و در کارگروه پژوهش، آموزش و فناوری استان طرح، بررسی و سپس در شورای برنامه ریزی و توسعه استان که به ریاست استاندار محترم برگزار می گردد؛ بر اساس اولویت های مصوب تصویب و جهت ارائه طرح های پژوهشی به دستگاههای مشمول ابلاغ می گردد.
  2. به منظور بررسی دقیق طرح های پژوهشی ارائه شده توسط دفاتر ستادی استانداری و فرمانداریهای تابعه و انتخاب طرح های کاربردی بر اساس نیازهای اساسی استانداری، برای اولین بار در سال 1401 شورای پژوهش استانداری با حضور اعضای شورا (برخی از مدیران کل ستادی) و در صورت ضرورت اساتید دانشگاهی مدعو به ریاست معاون محترم توسعه مدیریت و منابع تشکیل شد و طرح های ارائه شده در این شورا به طور دقیق بررسی و پس از تایید، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اعلام گردید.
  3. طرح های پژوهشی پس از جمع بندی در گروه کاری آموزش و پژوهش ذیل کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان که به ریاست دانشگاه شهرکرد برگزار می گردد، مجددا مورد بررسی قرار می گیرد و طرح های کاربردی اولویت دار استان بر اساس قابلیت اجرا و عدم تشابه با طرح های اجرا شده در سنوات گذشته مورد پذیرش اعضا قرار می گیرد.
  4. پس از تایید طرح های پژوهشی در گروه کاری آموزش و پژوهش و کارگروه پژوهش، آموزش، فناوری و نوآوری استان مراتب در شورای برنامه ریزی و توسعه استان طرح و پس از تصویب به منظور دریافت پیشنهادها (طرح اولیه تحقیق) فراخوان به دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی سراسر کشور ارسال که پس از ارزیابی و داوری طرح های دریافتی، بهترین طرح اولیه تحقیق (پروپوزال) به عنوان منتخب پیشنهادها انتخاب و با مجری طرح قرارداد پژوهشی منعقد می گردد.
  5. پس از اتمام طرح های پژوهشی با پیگیریهای صورت گرفته این دفتر، مجریان طرح ها ملزم به ارائه گزارش مبسوط طرح پژوهشی مورد نظر در کارگروه پژوهش، آموزش، فناوری و نوآوری استان و شورای پژوهش استانداری هستند.
  6.  به منظور اثربخش بودن طرح های پژوهشی و استفاده بهینه از ظرفیت علمی دانشگاه ها و اساتید، در سال 1401 اقدامات موثری در دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری در حوزه پژوهش به شرح ذیل صورت گرفته است:
 - تدوین و تصویب آیین نامه شورای پژوهش استانداری و واحدهای تابعه
 - طراحی و استقرار بانک اطلاعاتی پژوهشگران استان در زیر سایت دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری
 - برگزاری دوره آموزشی «نیازسنجی پژوهشی و تعیین اولویت های پژوهشی» برای همکاران و رابطین پژوهشی استانداری و فرمانداریهای تابعه
 - انجام نیازسنجی پژوهشی سال ۱۴۰۲ دفاتر ستادی استانداری و واحد های تابعه  به منظور انجام پروژه جایگزین خدمت در قالب طرح نخبه وظیفه
  1. با توجه به ضرورت توجه به مسائل و مشکلات اجتماعی و حوادث غیر مترقبه استان، تعداد 6 طرح پژوهشی در سال جاری در قالب قرارداد با دانشگاهها و 2 طرح پژوهشی در قالب فرصت مطالعاتی به شرح جدول ذیل با همکاری دفاتر تخصصی ستادی در حال انجام است.
 
طرح های پژوهشی در قالب قرارداد با دانشگاهها
ردیف عنوان طرح پژوهشی دفتر مرتبط
1 وضعیت‌شناسی الگوهای غالب خشونت خانگی در استان و طراحی مدل‌های کاهش خشونت بر مبنای الگوهای شناسایی شده دفتر امور اجتماعي و فرهنگي
2 بررسی علل شیوع افکار و اقدام به خودکشی و عوامل مرتبط با آن در بین نوجوانان و جوانان استان با تاکید بر دست یابی به حل مساله و الگوی مداخلات مناسب دفتر امور اجتماعي و فرهنگي
3 بررسی علل گسترش و شیوع روزافزون مصرف دخانیات (سیگار و قلیان) در بین دانشجویان و قشر جوان (دختر و پسر) استان چهارمحال و بختیاری و ارائه راهکار برای حل این معضل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي
4 بررسی عوامل مؤثر بر آسیب اجتماعی فرار دختران از منزل در استان چهارمحال و بختیاری و ارائه ی راهکارها جهت کنترل و کاهش آن دفتر امور اجتماعي و فرهنگي
5 بررسی الگوهای مناسب استفاده از فضای مجازی با رویکرد کاهش آسیب های روانی، فیزیولوژیکی و اجتماعی دفتر امور اجتماعي و فرهنگي
6 بررسی و ارزیابی روشهای مناسب یادگیری ماشین (هوش مصنوعی) و انتخاب بهترین روش جهت پهنه بندی مخاطرات محیطی (زمین لغزش، سیل، فرونشست، بهمن و آتش سوزی) در استان چهارمحال و بختیاری مديريت بحران
 
طرح های پژوهشی در قالب فرصت مطالعاتی
ردیف عنوان طرح پژوهشی دفتر مرتبط
1 بررسی محاسباتی داده‌های مرتبط با عوامل ناشناخته منجر به سقط جنین و ارائه راهکارهای پیشگیرانه و تشخیصی جهت رفع مشکل دفتر امور زنان و خانواده
2 وضعیت شناسی نشاط اجتماعی استان با تاکید بر تدوین اطلس نشاط اجتماعی دفتر امور اجتماعي و فرهنگي
 
8- با پیگیری این دفتر در سال 1402 قریب به 40 درصد از اعتبارات پژوهشی استان صرفا به طرح های پژوهشی استانداری اختصاص یافته است که در جدول ذیل میزان اعتبار و تعداد طرح های پژوهشی در سنوات گذشته و سال جاری مشخص شده است.
مقایسه آماری طرح ها در 5 سال گذشته و سال 1402
  در 5 سال گذشته در سال 1402
تعداد طرح های پژوهشی 7 8
اعتبار جذب شده طرح های پژوهشی 3/300/000/000 ریال
(330 میلیون تومان)
3/672/000/000ریال
(حدود 367 میلیون تومان)
 
9- با این حال اثربخشی طرح های پژوهشی در توسعه استان به عوامل زیر بستگی دارد که در سال 1401 به طور ویژه در دستور کار دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری قرار گرفته است:
- توجه و دقت لازم در دفاتر ستادی استانداری و واحدهای تابعه به انتخاب دقیق موضوع طرح پژوهشی و کاربردی بودن طرح
- اهتمام ویژه دفاتر ستادی استانداری و واحدهای تابعه به نظارت و ارزیابی ماهیانه طرح های پژوهشی در حین اجرا
- ارائه داده ها و اطلاعات لازم به مجریان طرح های پژوهشی به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده در پیشنهاده طرح

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1402/10/20