برگزاري دوره آموزشي قوانين و مقررات اداري، مالي و بودجه ويژه فرمانداران

کد خبر: 178994 تاریخ انتشار: 1401/06/08
نمایش: 296
اخبار
دوره آموزشي آقوانين و مقررات اداري، مالي و بودجه ويژه فرمانداران به مدت 6 ساعت در تيرماه 1401 در سالن ويدئو کنفرانس استانداري برگزار گرديد.
عنوان دوره مدت دوره زمان شروع دوره مکان برگزاري دوره مدرس
دوره آموزش قوانين و مقررات اداري ويژه  فرمانداران 2 تير ماه 1401 سالن ويدئو کنفرانس استانداري جناب آقاي خدابنده
سرپرست محترم معاونت توسعه مديريت و منابع
دوره آموزش قوانين و مقررات مالي ويژه  فرمانداران 2 تير ماه 1401 سالن ويدئو کنفرانس استانداري جناب آقاي احمدي
ديوان محاسبات استان
دوره آموزش بودجه ويژه  فرمانداران 2 تير ماه 1401 سالن ويدئو کنفرانس استانداري جناب آقاي عبداللهي
سازمان مديريت و برنامه ريزي استان

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1402/10/20