ارتباط با ما

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان پست شماره تلفن مستقیم شماره تلفن داخلی
1 حسن عالی پور مدیر کل 31343200 3200
2 خانم غلامی پور مسؤل دفتر 31343201 3201
3 تهمینه مردانیان معاون برنامه ریزی و تحول اداری 31343210 3210
4 نسیم دهقانی رئیس گروه برنامه ریزی و بودجه 31343210 3210
5 محمدکاظم محمدی کارشناس تشکیلات 31343713 3713
6 طهماسب کاویانی کارشناس پیگیری 31343713 3713
7 خوشنام سلیمی کارشناس پژوهش 31343212 3210
8 زهره محمدیان کارشناس آموزش 31343212 3212

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1402/10/20