برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری

خدمات قابل ارائه در میز خدمت
35 خدمت قابل ارائه در میز خدمت

گزارش عملکرد معاونت برنامه ریزی ، بودجه و تحول اداری در شهریور ماه سال 1401  
ردیف خدمت فرآیند
1 تشکیلات تهیه چارت تشکیلاتی استاندار و فرمانداری های تابعه  و انعکاس به وزارت متبوع به منظور بازنگری و اصلاح ساختار سازمانی
به روز رسانی سامانه ملی ساختار دستگاههای اجرائی از لحاظ ایجاد پست ، ویرایش پست ، حذف پست های سازمانی بانام  شاغلین
2 بهبود روشها و فرایندها مکاتبه با فرماندارای های تابعه جهت انعکاس موارد تفویض اختیار از ستاد به واحدهای شهرستانی بر اساس تکلیف مقرر شده وزارت متبوع
3 فضاهای اداری انعکاس درخواست و مکاتبات واصله از دستگاههای اجرائی استان به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان جهت تعیین تکلیف ( واگذاری ، عدم واگذاری به واحد درخواست کننده )
4 دبیرخانه شورای اداری استان پیگیری مصوبات  سفر ریاست محترم جمهور به استان و ارسال مکاتبه با ادارات کل مربوطه ، به روز رسانی بانک اطلاعاتی اعضای شورای اداری
5 بهره وری و تحول شرکت در جلسات برگذار شده به صورت ویدئو کنفرانس و تهیه مدارک و مستندات جهت تهیه برش استانی
6 بودجه تهیه جداول آماری و اطلاعات به روز و جامع  به منظور تنظیم موافقتنامه و ارتباط تنگاتنگ و صد در صدی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
7 گزارش تهیه و تنظیم گزارشات حسب دستور مقام مافوق از قبیل مسائل و مشکلات ، اقدامات دولت ، اعتبارات هزینه ای و جاری
8 جلسات تنظیم و ارسال دعوتنامه جهت اعضاء متناسب با  دستور جلسه ( مشکلات واحد علمی کاربردی استانداری )  و عنوان جلسه ، بیان دستور جلسه همراه مدارک و مستندات ، تنظیم صورتجلسه و پیگیری مصوبات جلسه
9 مکاتبات اداری انجام مکاتبه یا وزارت کشور ، سازمان اداری و استخدامی کشور ، سازمان برنامه و بودجه کشور و ادارات استانی بر حسب موضوع
10 کارگروه توسعه مدیریت تهیه مدارک و موارد قابل طرح در جلسه آتی کارگروه ، صدور ابلاغ عضویت اعضای جدید کارگروه

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1402/10/20