برگزاري دوره آموزشي «آشنايي با قوانين، شيوه نامه ها و آيين نامه هاي اجرايي انتخابات» حوزه انتخابيه شهرستان هاي شهرکرد، سامان، بن و فرخشهر

کد خبر: 212365 تاریخ انتشار: 1402/09/25 12:11:42
نمایش: 70
اخبار
دوره آموزشي «آشنايي با قوانين، شيوه نامه ها و آيين نامه هاي اجرايي انتخابات» ويژه معاونتهاي سياسي و انتخابات فرمانداري، بخشداران، کارشناسان بازرسي، سياسي و انتخابات، فناوري اطلاعات و اعضاي هيات هاي اجرايي حوزه انتخابيه شهرستان هاي شهرکرد، سامان، بن و فرخشهر در سالن جلسات فرمانداري شهرستان شهرکرد روز دوشنبه 1402/09/20 برگزار گرديد.
دوره آموزشي «آشنايي با قوانين، شيوه نامه ها و آيين نامه هاي اجرايي انتخابات» ويژه معاونتهاي سياسي و انتخابات فرمانداري، بخشداران، کارشناسان بازرسي، سياسي و انتخابات، فناوري اطلاعات و اعضاي هيات هاي اجرايي حوزه انتخابيه شهرستان هاي شهرکرد، سامان، بن و فرخشهر در سالن جلسات فرمانداري شهرستان شهرکرد روز دوشنبه 1402/09/20 با حضور مديرکل دفتر برنامه ريزي، بودجه و تحول اداري و رييس کميته آموزش ستاد انتخابات استان و معاون دفتر سياسي و انتخابات و کارشناسان مربوطه برگزار شد. هدف از اجراي اين نشست، آشنايي فراگيران با قوانين جديد و آيين نامه هاي اجرايي انتخابات بوده است. اين جلسات بصورت مستمر براي دستاندرکاران و عوامل اجرايي انتخابات در ساير شهرستانهاي تابعه استان و حوزه هاي انتخابيه برنامه ريزي شده و در روزها و هفته هاي آينده برگزار مي شود.

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1402/10/20