اجراي طرح هاي پژوهشي استانداري در سال 1402

کد خبر: 191617 تاریخ انتشار: 1402/03/29
نمایش: 156
اخبار
انعقاد قرارداد به منظور اجراي طرح هاي پژوهشي استانداري در سال 1402 با اعتبار بالغ بر 367 ميليون تومان به انجام رسيد.
انعقاد قرارداد به منظور اجراي 6 طرح پژوهشي و 2 فرصت مطالعاتي براي استانداري در سال 1402 با اعتبار بالغ بر 367 ميليون تومان به انجام رسيد.
اطلاعات طرح هاي پژوهشي استانداري در سال 1402
رديف عنوان طرح پژوهشي دانشگاه مجري
1 وضعيت‌شناسي الگوهاي غالب خشونت خانگي در استان و طراحي مدل‌هاي کاهش خشونت بر مبناي الگوهاي شناسايي شده دانشگاه شهرکرد
2 بررسي علل شيوع افکار و اقدام به خودکشي و عوامل مرتبط با آن در بين نوجوانان و جوانان استان با تاکيد بر دست يابي به حل مساله و الگوي مداخلات مناسب دانشگاه شهرکرد
3 بررسي علل گسترش و شيوع روزافزون مصرف دخانيات (سيگار و قليان) در بين دانشجويان و قشر جوان (دختر و پسر) استان چهارمحال و بختياري و ارائه راهکار براي حل اين معضل دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد
4 بررسي عوامل مؤثر بر آسيب اجتماعي فرار دختران از منزل در استان چهارمحال و بختياري و ارائه ي راهکارها جهت کنترل و کاهش آن دانشگاه شهرکرد
5 بررسي الگوهاي مناسب استفاده از فضاي مجازي با رويکرد کاهش آسيب هاي رواني، فيزيولوژيکي و اجتماعي دانشگاه شهرکرد
6 بررسي و ارزيابي روشهاي مناسب يادگيري ماشين (هوش مصنوعي) و انتخاب بهترين روش جهت پهنه بندي مخاطرات محيطي (زمين لغزش، سيل، فرونشست، بهمن و آتش سوزي) در استان چهارمحال و بختياري دانشگاه شهرکرد
 
اطلاعات طرح هاي پژوهشي استانداري در سال 1402 و در قالب فرصتهاي مطالعاتي
رديف عنوان طرح پژوهشي دانشگاه مجري دفتر مرتبط
1 بررسي محاسباتي داده‌هاي مرتبط با عوامل ناشناخته منجر به سقط جنين و ارائه راهکارهاي پيشگيرانه و تشخيصي جهت رفع مشکل دانشگاه شهرکرد دفتر امور زنان و خانواده
2 وضعيت شناسي نشاط اجتماعي استان با تاکيد بر تدوين اطلس نشاط اجتماعي دانشگاه پيام نور استان دفتر امور اجتماعي و فرهنگي

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1402/10/20