گزارش عملکرد معاونت برنامه ريزي ، بودجه و تحول اداري در شهريور ماه سال 1401

کد خبر: 179032 تاریخ انتشار: 1401/06/12
نمایش: 301
اخبار
رديف خدمت فرآيند
1 تشکيلات تهيه چارت تشکيلاتي استاندار و فرمانداري هاي تابعه  و انعکاس به وزارت متبوع به منظور بازنگري و اصلاح ساختار سازماني
به روز رساني سامانه ملي ساختار دستگاههاي اجرائي از لحاظ ايجاد پست ، ويرايش پست ، حذف پست هاي سازماني بانام  شاغلين
2 بهبود روشها و فرايندها مکاتبه با فرمانداراي هاي تابعه جهت انعکاس موارد تفويض اختيار از ستاد به واحدهاي شهرستاني بر اساس تکليف مقرر شده وزارت متبوع
3 فضاهاي اداري انعکاس درخواست و مکاتبات واصله از دستگاههاي اجرائي استان به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان جهت تعيين تکليف ( واگذاري ، عدم واگذاري به واحد درخواست کننده )
4 دبيرخانه شوراي اداري استان پيگيري مصوبات  سفر رياست محترم جمهور به استان و ارسال مکاتبه با ادارات کل مربوطه ، به روز رساني بانک اطلاعاتي اعضاي شوراي اداري
5 بهره وري و تحول شرکت در جلسات برگذار شده به صورت ويدئو کنفرانس و تهيه مدارک و مستندات جهت تهيه برش استاني
6 بودجه تهيه جداول آماري و اطلاعات به روز و جامع  به منظور تنظيم موافقتنامه و ارتباط تنگاتنگ و صد در صدي با سازمان مديريت و برنامه ريزي استان
7 گزارش تهيه و تنظيم گزارشات حسب دستور مقام مافوق از قبيل مسائل و مشکلات ، اقدامات دولت ، اعتبارات هزينه اي و جاري
8 جلسات تنظيم و ارسال دعوتنامه جهت اعضاء متناسب با  دستور جلسه ( مشکلات واحد علمي کاربردي استانداري )  و عنوان جلسه ، بيان دستور جلسه همراه مدارک و مستندات ، تنظيم صورتجلسه و پيگيري مصوبات جلسه
9 مکاتبات اداري انجام مکاتبه يا وزارت کشور ، سازمان اداري و استخدامي کشور ، سازمان برنامه و بودجه کشور و ادارات استاني بر حسب موضوع
10 کارگروه توسعه مديريت تهيه مدارک و موارد قابل طرح در جلسه آتي کارگروه ، صدور ابلاغ عضويت اعضاي جديد کارگروه

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1402/10/20