برگزاري کميته تخصصي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها

کد خبر: 191615 تاریخ انتشار: 1402/03/29
نمایش: 156
اخبار
کميته تخصصي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادهاي کارکنان استانداري و واحدهاي تابعه در تاريخ 1402/03/27 برگزار گرديد
کميته تخصصي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادهاي کارکنان استانداري و  واحدهاي تابعه در تاريخ 1402/03/27 با حضور اعضاي کميته برگزار گرديد و 8 مورد از پيشنهادهاي دريافت شده مورد بررسي قرار گرفت.

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1402/10/20