منابع آموزش


منبع دوره آموزشی اقتصاد پول و بانکداری
منبع1     منبع2
منبع دوره آموزشی خلاقیت و نوآوری در محیط کار
منبع دوره آموزشی معارف اسلامی
منابع دوره آموزشی برنامه ریزی و سناریو نویسی
منبع1   منبع2   منبع3   منبع4   منبع5    منبع6   منبع7
منبع دوره آموزشی آداب و اسرار نماز
منبع دوره آموزشیGIS
منبع 1     منبع2
منبع دوره آموزشی راهبردهای فرهنگی مقام معظم رهبری
منبع دوره آموزشی تدبر در قرآن کریم
منابع دوره آموزشی شرح وظایف و تشکیلات ستادی وزارت کشور:
منبع دور ه آموزشی شرح وظایف و تشکیلات ستادی وزارت کشور
منبع دوره آموزشی مروري بر مفاهيم دولت الكترونيك و ماموريت هاي
وزارت كشور منطبق بر نقشه راه دولت الكترونيك ايران

کتاب بخشدار
سوالات آزمون دوره آموزشی شرح وظایف
منبع دوره آموزشی تفسیر موضوعی قرآن کریم
منابع دوره آموزشی" حفاظت و امنیت اطلاعات"
منبع1      منبع2   منبع3   منبع4     منبع5   منبع6    منبع7  منبع8
منابع دوره آموزشی حسابداری تعهدی
دستورالعمل حسابداری عاملین ذی حساب  
نظام حسابداری بخش عمومی
منبع دوره آموزشی زن و خانواده
زن و بازیابی هویت حقیقی
منبع دوره آموزشی حکومت مهدوی و وظایف منتظران
کتاب گفتاری در شرح حکمی زیارت آل یاسین
منابع دوره آموزشی توسعه فرهنگی
نماز و خانواده         امید به رحمت الهی
منابع هیات تطبیق شهرداری ها و شوراهای اسلامی
1-آیا می دانید     2- آئین نامه اجرایی ماده90     3-  آئین نامه تضمین برای معاملات دولتی مصوب 1394    4-  آئین نامه مالی دهیاریها     5-بخشنامه بودجه1398 دهیاری های کشور    6- بخشنامه بودجه1398 شهرداری های کشور          7-دستورالعمل خزانه داری در شهرداری ها     8- دستورالعمل ماده4 و شییوه نامه ماده 9 آئین نامه اجرایی ماده90 قانون تشکیلا،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن      9-  دستورالعمل نحوه هزینه کرد مواد16و17بودجه شهرداریها                   10- شیوه نامه اجرایی کمیته تخصصی اعتبار در شهرداریها      11- قانون برگزاری مناقصات       12-  قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور       13-مقررات مالی شهرداریها
منبع دوره آموزشی "احکام زندگی در اسلام"
الگوی زن
منبع دوره آموزشی ناهنجاری های اجتماعی
منابع دوره آموزشی مبحث13 و14 مقررات ملی ساختمان
 مبحث13    مبحث14
منابع نشست نماز
1-آموزش نماز به فرزندان  2- سلسله مباحث نماز شناسی 3-پاورپوینت نشست نماز 4-مقاله مبانی هوش معنوی5- مقاله هوش معنوی2  6- پاور پوینت هوش معنوی از منظر روانشناسی   6- مقاله واقعیت اجتماعی"نماز خوانی" در ایران:بازخوانی "مطالعات نماز" و "نماز پزوهی" ها
منبع دوره آموزشی حقوق شهروندی
منبع دوره آموزشی نظام آراستگی(بهره وری و تکنیک های آن)
منابع دوره آموزشی اقتصاد مقاومتی
فایل اول      فایل دوم
منبع و فایل نشست تخصصی نماز
منبع دوره آموزشی مدیریت و برنامه ریزی روستایی
منبع دوره آموزشی قانون مجازات اسلامی
کتاب قانون مجازات اسلامی
منبع دوره آموزشی آشنایی با نرم افزار SPSS
کتاب SPSS    منبع1         منبع2
منابع دوره آموزشی رفتار سازمانی
 منبع اول        منبع دوم      منبع سوم       منبع چهارم      منبع پنجم
منابع دوره آموزشی"قوانین و مقررات مالی شهرداری ها"
احکام بودجه                   امور قراردادها                 آئین نامه امور رفاهی کارکنان              بخشنامه بودجه1399 شهرداری ها    بخشنامه بودجه1398 شهرداری ها              تخصیص اعتبار          دستورالعمل خزانه       دستورالعمل ماده16و17 شهرداری ها      فرم بودجه مصوب 99            مقررات مالی شهرداری ها
منابع دوره آموزشی"چگونگی تدوین طرح های پژوهشی"
اصول طراحی و تدوین طرح تحقیق            راهنمای نگارش پروپوزال پژوهش در آموزش           راهنمای نگارش پروپوزال              کتاب سیاست ها و اولویت های پژوهش و فناوری کشور                    اولویت های پژوهش و فناوری 
منبع دوره آموزشی "هنر خوب نوشتن در روابط عمومی"
1-کتاب خبر(جهت آزمون دوره )                     2-پاورپوینت خبر نویسی
منبع دوره آموزشی" آشنایی با بورس"
آشنایی با بورس
منبع دوره آموزشی تخلفات اداری
منابع آزمون حقوق شهروندی
فصل سوم قانون مدیریت خدمات کشوری
بخشنامه طرح تکریم مردم سال 81
بخشنامه طرح تکریم مردم سال93

حقوق شهروندی در نظام اداری سال 95
بخشنامه طرح تکریم، استقرار میز خدمت
منبع دوره آموزشی امر به معروف و نهی از منکر
فایل کامل کتاب حماسه حسینی
فایل فصل ششم کتاب حماسه حسینی با عنوان"عنصر امر به معروف و نهی از منکر در نهضت حسینی از صفحه181 الی 294"
منبع دوره آموزشی حقوق ثبت اسناد و املاک
منبع دوره آموزشی"قانون چک"
منبع دوره آموزشی "حقوق اساسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"
قانون اساسی             حقوق اساسی
منبع دوره آموزشی" امر به معروف و نهی از منکر"
منبع 2(کتاب حماسه حسینی)
منابع دوره آموزشی "تعیین سطح طرح شناسایی و جذب نیروهای مستعد درون سازمانی"
جزوه معاونت امنیتی
جزوه معاونت سیاسی
جزوه مرکز توسعه دولت الکترونیک
جزوه دفتر امور مجلس
جزوه معاونت توسعه
جزوه سازمان شهرداری و همیاری ها
جزوه معاونت اقتصادی
جزوه مدیریت بحران1
جزوه مدیریت بحران2
جزوه مدیریت بحران 3
جزوه مرکز روابط عمومی
منبع دوره آموزشی قانون و مقررات بازار سرمایه

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1402/10/20