برگزاري جلسه شوراي پژوهش استانداري و واحدهاي تابعه

کد خبر: 179813 تاریخ انتشار: 1401/09/15
نمایش: 233
اخبار
جلسه شوراي پژوهش استانداري در خصوص ارسال عناوين پژوهشي سال 1401 استانداري روز پنج شنبه تاريخ 1401/08/26ساعت 08:30 در دفتر سرپرست معاونت توسعه مديريت و منابع با حضور اعضاي شوراي پژوهش تشکيل شد.
جلسه شوراي پژوهش استانداري در خصوص ارسال عناوين پژوهشي سال 1401 استانداري روز پنج شنبه تاريخ 1401/08/26ساعت 08:30 در دفتر سرپرست معاونت توسعه مديريت و منابع با حضور اعضاي شوراي پژوهش تشکيل شد.
 
دستور جلسه:
1-تعيين طرح هاي پژوهشي استانداري بر اساس اولويت هاي پژوهشي مصوب کارگروه آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري استان در سال 1401
2- تعيين راهکارهاي حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي
3- انجام اولويت هاي پژوهشي استانداري در قالب فرصت هاي مطالعاتي

 

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1402/10/20