دستورالعمل اجرايي بند (هـ) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰1 کل کشور

کد خبر: 178871 تاریخ انتشار: 1401/05/29
نمایش: 697
اخبار
اين دستورالعمل شيوه مسئله يابي و فرايند گردآوري اولويت هاي پژوهشي دستگاههاي اجرايي استانها و نحوه بررسي و انتخاب عناوين اولويت دار را مشخص مي نمايد و در نهايت وضعيت فراخوان و قرارداد و ثبت طرحها در سامانه سمات را تعيين مي کند.
براي دريافت آيين نامه اجرايي از لينک ذيل اقدام فرمائيد:

دستورالعمل اجرايي بند (هـ) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰1 کل کشور

 

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1402/10/20