برگزاري دوره آموزشي نيازسنجي پژوهشي و تعيين اولويت هاي پژوهشي

کد خبر: 179810 تاریخ انتشار: 1401/09/15
نمایش: 214
اخبار
دوره آموزشي نيازسنجي پژوهشي و تعيين اولويت هاي پژوهشي با تدريس آقاي دکتر دادگر عضو هيات علمي دانشگاه فرهنگيان برگزار گرديد.
دوره آموزشي نيازسنجي پژوهشي و تعيين اولويت هاي پژوهشي با تدريس آقاي دکتر دادگر عضو هيات علمي دانشگاه فرهنگيان برگزار گرديد.
ساعت روز و تاريخ شرايط شرکت کنندگان مدت دوره نام دوره
8:30 الي 13:30
 
چهارشنبه 09/09/1401
چهارشنبه 16/09/1401
کارکنان دفاتر ستادي استانداري و فرمانداريهاي تابعه 12 ساعت
 
نيازسنجي پژوهشي و تعيين اولويت هاي پژوهشي

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1402/10/20