عناوين اولويت‌هاي پژوهشي استانداري در سال 1402

کد خبر: 191618 تاریخ انتشار: 1402/03/29
نمایش: 165
اخبار
عناوين اولويت‌هاي پژوهشي استانداري در سال 1402 به منظور انعقاد قرارداد در سال 1403 احصاء گرديد.
فهرست عناوين اولويت‌هاي پژوهشي استانداري در سال 1402
رديف عنوان اولويت*
1 انجام دوره اي تست نفوذ بر روي سرويس ها و سامانه ها به منظور جلوگيري و کاهش نفوذ و هگ توسط افراد با هويت جعلي
2 بروز رساني و تدوين سياست هاي امنيتي در شبکه و سامانه ها
3 راه اندازي  sso  (براي تقويت احراز هويت کابران)
4 ارتقاء اعتبار اسناد ديجيتال و جلوگيري از امکان جعل و تقلب  در اين اسناد از طريق يکپارچه سازي سامانه ها
5 راه اندازي شبکه امن تبادل داده ه با استفاده از احراز هويت چند عاملي کاربر به منظور افزايش ضريب امنيتي در راستاي جلوگيري از جعل هويت کاربر
6 گزارش گيري (log) از دسترسي هاي مديريتي صورت گرفته به سرورها و سامانه ها
7 بررسي رفتار جامعه در خصوص مصرف کالاي قاچاق( مشابه توليد داخلي) با رعايت اولويت هايي نظير کيفيت، قيمت، خدمات پس از فروش و...
8 اثرات اقتصادي تعرفه و قاچاق جهت بهينه نمودن تعرفه
9 بررسي ابعاد قاچاق کالا و ارز بر افزايش نرخ بيکاري در چرخه رشد و رکود اقتصادي
10 عواقب و پيامدهاي اقتصادي ناشي از قاچاق کالا و ارز
11 چگونگي استفاده از روشهاي تبليغي مدرن در جهت هدايت افکار عمومي در خصوص مصرف کالاي داخلي
12 آيا دامپينگ بر افزايش کمي اقتصاد پنهان و زيرزميني مؤثر است؟
13 ابعاد امنيتي، اجتماعي و اقتصادي قاچاق کالا بر تغيير سبک زندگي
14 بررسي عوامل مؤثر بر ارتقاي سرمايه اجتماعي در استان
15 بررسي وضعيت سرمايه اجتماعي و اعتماد اجتماعي در استان و طراحي مدل ارتباط مؤثر ساختار رسمي با مردم
16 بررسي علل و عوامل مؤثر بر بروز نزاع هاي دسته جمعي در استان با تأکيد بر ارائه الگوي پيشگيرانه
17 بررسي وضعيت رعايت پوشش و حجاب اسلامي در استان با تمرکز بر علل شناسي بي حجابي و تمايل به بي‌حجابي
18 بررسي علل مؤثر بر  عدم بازگشت زندانيان به زندان در استان
19 بررسي عوامل مؤثر بر بروز خشونت عليه کودکان با تأکيد بر تدوين پروتکل رفتار سازماني براي مقابله با کودک آزاري
20 کيفيت سنجي روابط اعضاي خانواده در بوم استان و طراحي الگوي گفتگوي سالم براي آن
21 بررسي جگونگي مديريت پديده ها و بحران هاي اجتماعي  با ارائه مدل اجتماعي  در عرصه اجتماعي
22 تدوين اطلس آسيب هاي اجتماعي  و طراحي شاخص هاي آن
23 ريشه يابي علل پايين بودن مشارکت هاي اجتماعي در استان و ارائه راهکار ها
24 راهکارهاي ارتقاء  و جلب مشارکت هاي مردمي در توسعه استان
25  بررسي وضعيت افسردگي، علل شناسي و راهکارهاي اجرايي کاهش آن در استان
26 اثرات مخرب خشکي و فشار هوا در استان بر رفتارهاي خشن و جرم زا
27 بررسي جنبه هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، تحصيلي، مهاجرت و... علل تک فرزندي و بي فرزندي والدين
28 بررسي تاثير عوامل فرهنگي بر ترجيحات فرزند آوري در استان
29 بررسي روش هاي توانمند سازي منابع انساني حوزه ناباروري ، درمان ها و داروهاي ناباروري
30 بررسي روش هاي تقويت سلامت معنوي و بازانديشي در نگرش فرزند آوري
31 بررسي موانع فرزندآوري در استان با رويکرد جوان سازي جمعيت و ارائه راهکارهاي مناسب
32 بررسي ساختار زمين شناسي ساختماني حريم و محدوده شهر شهرکرد و تأثير آن بررفتار ساختمان ها در زمان وقوع زلزله
33 بررسي وضعيت موجود فضاي سبز شهرهاي استان و ارائه راهکارهاي توسعه فضاي سبز با توجه به کمبود آب و خشکسالي
34 بررسي راهکارهاي بهبود حمل و نقل و ترافيک استان
35 بررسي راهکارهاي ايمن سازي و مقاوم سازي ساختمان در استان
36 بررسي راهکارها و اقدام عاجل جهت پديده خشکيدگي جنگلهاي بلوط استان
37 زمينه هاي ايجاد شرکت‎هاي دانش بنيان
38 نحوه مقابله با گياه سنبله پر طاووسي
39 راهکارهاي مناسب تقويت آبهاي زير زميني
40 تکنيک هاي توليد محتوي در حيطه آسيب هاي اجتماعي
41 راههاي ايجاد اشتغال پايدار و مولد با در نظر گرفتن ظرفيتهاي منطقه
42 روشهاي نوين جايگزيني وتوسعه کشت هاي گلخانه اي ارگانيک  با کشت باز
43 راهکارهاي توسعه پايدار روستايي  و کارآفريني با محوريت روستا
44 دلايل بروزخشکي در گون‎ها
45 تبيين عوامل مؤثر بر امنيت اجتماعي جوانان و بانوان
46 عوامل موثر بر سلامت(آسيب هاي اجتماعي، خشونت، بزهکاري، سوءمصرف مواد،رفتارهاي پرخطر و...)
47 مطالعه و تهيه نقشه مکانهاي اسکان اضطراري در استان با استفاده از نرم افزار GIS
48 مطالعه و تهيه نقشه نقاط جمعيتي حساس و در معرض خطر حوادث غيرمترقبه استان(زلزله و سيل) با استفاده از نرم افزار GIS
49 مطالعه تغيير اقليم استان و ارائه راهکارهاي موثر در جهت کاهش خسارات احتمالي
50 مطالعه و تهيه نقشه GIS در رخدادهاي طبيعي طي مراحل مديريت بحران به عنوان مثال در بخش هاي زمين لرزه، گسل ها و رودخانه ها

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1402/10/20