نشست تحليلي- تخصصي" تربيت حرفه اي فرزندان"

ضرورت توجه به تربيت حرفه اي(شغلي)فرزندان

کد خبر: 73326 تاریخ انتشار: 1398/11/01
نمایش: 754
اخبار
با توجه به آنکه مؤلفه "تربيت فرزندان" داراي ابعاد گوناگوني بوده که هرکدام از اين ابعاد درجايگاه خود حائز اهميت ميباشد و مضافأ بر اينکه بعد" تربيت حرفه اي يا همان تربيت شغلي فرزندان" يکي از ابعاد مهمي است که متاسفانه در سيستم آموزشي تا حدود زيادي مورد غفلت واقع گرديده است؛ لذا با توجه به اهميت اين موضوع و نيز نقش حائز اهيت والدين در اين موضوع؛دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري  در روز سه شنبه مورخ 98/11/1 اقدام به برگزاري نشست تحليلي- تخصصي با همين عنوان  و با حضور جمعي از مديران و کارکنان دفاتر ستادي و فرمانداري هاي تابعه نمود.
مدرسان اين نشست آقاي دکتر محمد ربيعي عضو هيات علمي دانشگاه شهرکرد و آقاي دکتر ناصرباقري از کارکنان اداره کل زندانها و اقدامات تاميني استان بودند.
محورهاي مورد بحث:
ضرورت توجه به تربيت شغلي فرزندان در سنين کودکي، کشف استعداد هاي کودکان، انواع استعداد ها و هوش ها، مشاغل مناسب با انواع هوش ها.

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/11/10