برگزاري دوره آموزشي

دوره آموزشي "چگونگي تدوين طرح هاي پژوهشي"

کد خبر: 63166 تاریخ انتشار: 1398/10/05
نمایش: 784
اخبار
روز يکشنبه مورخ 98/10/2 دوره آموزشي"چگونگي تدوين طرح هاي پژوهشي"  به مدت 8 ساعت براي جمعي از مديران پايه، مياني و نيز تعدادي از کارشناسان دفاتر ستادي و فرمانداري هاي تابعه در محل سالن شهيد مرداني استانداري برگزار گرديد.
مدرس دوره مذکور آقاي دکتر محمد فرامرزي از اعضاء هيات علمي دانشگاه شهرکرد بود.
سرفصل هاي اين دوره به شرح ذيل ميباشد:
مسئله ياموضوع تحقيق،تاريخچه مختصري ازموضوع تحقيق،اهداف تحقيق (اهدافك لي،اهداف جزئي)،ضرورت انجام تحقيق متغيرها و فرضهاي ويژه تحقيق،چگونگي بيان فرضيه،گونه هاي مختلف بيان فرضيه،تحقيق،سؤالهايويژه تحقيق،موضوع وجامعه تحقيق،روش انجام پژوهش، جامعه ونمونه آماري پژوهش،محيط پژوهش،گردآوري اطلاعات وتجزيه وتحليل داده ها

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/11/10