نشست تحليلي

نشست تحليلي،تخصصي،آموزشي و پژوهشي نماز

کد خبر: 42519 تاریخ انتشار: 1398/06/20
نمایش: 211
اخبار
معاونت آموزش و پژوهش دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري در روز شنبه مورخ 98/6/16 اقدام به برگزاري نشست تحليلي ،آموزشي و پژوهشي "نماز" نمود.
نشست مذکور طي يک دوره 8 ساعته جهت کارکنان استانداري و واحدهاي تابعه و با تدريس آقاي دکتر عزيزالله مولوي عضو هيت علمي دانشگاه شهرکرد، خانم دکتر الهام شريفي مدرس حوزه علميه و دانشگاه و خانم دکتر شيرين پولادي مشاور کلينيک روانشناسي برگزار گرديد.
از مباحث اصلي نشست ميتوان به انگاره هاي حاکم بر موضوع نماز، اصول آموزشي و تربيتي مرتبط با آن و بررسي نماز با ارجاع به مبحث هوش معنوي اشاره کرد و در اتها نتيجه گيري هاي مشارکتي صورت پذيرفت که متعاقبا گزارش مربوطه به صورت مبسوط تدوين و  در همين زير سايت منتشر خواهد شد./

افزودن دیدگاه