برگزاري تور فناوري


جزییات بیشتر

تجليل از برگزيدگان پژوهش و فناوري استان در سال 98


جزییات بیشتر

نشست خبري ويژه هفته پژوهش و فناوري استان


جزییات بیشتر

نشست ويژه هفته پژوهش و فناوري استان


جزییات بیشتر

نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري استان در سال 98


جزییات بیشتر

برگزاري جلسات هفته پژوهش و فناوري استان


جزییات بیشتر

کارگاه آموزشي"آشنايي با نرم افزار SPSS"


جزییات بیشتر

دوره آموزشي رفتار سازماني


جزییات بیشتر

تدوين محتواي نشست تخصصي نماز


جزییات بیشتر

نظام آراستگي


جزییات بیشتر
آرشیو