تدوين محتواي نشست تخصصي نماز


جزییات بیشتر

نظام آراستگي


جزییات بیشتر

برگزاري کارگاه آموزشي


جزییات بیشتر

نشست تحليلي،تخصصي،آموزشي و پژوهشي نماز


جزییات بیشتر

برگزاري آزمون غير حضوري "احکام زندگي در اسلام"


جزییات بیشتر

دوره آموزشي ناهنجاري هاي اجتماعي


جزییات بیشتر

دوره آموزشي حسابداري دولتي


جزییات بیشتر

دوره آموزشي مکاتبات اداري


جزییات بیشتر

اطلاعيه آموزشي


جزییات بیشتر

برگزاري دوره آموزشي "وظايف شوراهاي اسلامي، شهرداران و دهياري ها"


جزییات بیشتر
آرشیو