برگزاري کارگاه آموزشي


جزییات بیشتر

نشست تحليلي،تخصصي،آموزشي و پژوهشي نماز


جزییات بیشتر

برگزاري آزمون غير حضوري "احکام زندگي در اسلام"


جزییات بیشتر

دوره آموزشي ناهنجاري هاي اجتماعي


جزییات بیشتر

دوره آموزشي حسابداري دولتي


جزییات بیشتر

دوره آموزشي مکاتبات اداري


جزییات بیشتر

اطلاعيه آموزشي


جزییات بیشتر

برگزاري دوره آموزشي "وظايف شوراهاي اسلامي، شهرداران و دهياري ها"


جزییات بیشتر

کميته فناوري و نوآوري استان


جزییات بیشتر

کارگاه آموزشي ويژه بانوان دستگاه هاي اجرايي استان


جزییات بیشتر
آرشیو