مرحله نخست در پيشبرد برنامه هاي سلامت اداري ، آشنايي همگاني آحاد جامعه با قوانين موضوعه ميباشد


جزییات بیشتر

شرايط خاص حاصل از انتشار ويروس کرونا ضرورت گذار از آموزش سنتي به آموزش الکترونيکي را بوجود آورده است


جزییات بیشتر

برنامه هاي طرح تکريم ارباب رجوع در استانداري به روز رساني مي گردد


جزییات بیشتر

توانمدسازي کارکنان در حوزه قوانين و مقررات از ضرورت هاي اساسي استانداري ميباشد


جزییات بیشتر

آموزش براي افزايش سطح کيفي و فني اخبار سايت استانداري و واحدهاي تابعه در دستور کار واحد آموزش استانداري قرار گرفت


جزییات بیشتر

شکوفايي بازار بورس در سال جديد، ضرورت آموزش و آشنايي با زبان علمي اين بازار را مي طلبد


جزییات بیشتر

برگزاري تور فناوري


جزییات بیشتر

تجليل از برگزيدگان پژوهش و فناوري استان در سال 98


جزییات بیشتر

نشست خبري ويژه هفته پژوهش و فناوري استان


جزییات بیشتر

نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري استان در سال 98


جزییات بیشتر
آرشیو