آرشیو اخبار

1398/11/03
ششمين جلسه کميته نظام پيشنهادا در سال 98
1398/11/02
برنامه ريزي و سياست گذاري جهت اجراي موضوعات پژوهشي استانداري
1398/11/01
ضرورت توجه به تربيت حرفه اي(شغلي)فرزندان
1398/10/09
برگزاري کارگاه آموزشي امور نقليه
1398/10/05
دوره آموزشي "چگونگي تدوين طرح هاي پژوهشي"
1398/09/30
برگزاري دوره آموزشي جهت آشنايي با قانون مجازات اسلامي
1398/09/30
برگزاري کارگاه آموزشي" آشنايي با قانون و مقررات مالي در شهرداري ها"
1398/09/19
برگزاري تور فناوري
1398/09/20
تجليل از برگزيدگان پژوهش و فناوري استان در سال 98
1398/09/16
نشست خبري ويژه هفته پژوهش و فناوري استان
1398/09/16
نشست ويژه هفته پژوهش و فناوري استان
1398/09/17
نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري استان در سال 98
1398/09/14
برگزاري جلسات هفته پژوهش و فناوري استان
1398/09/07
پنجمين جلسه کميته تخصصي نظام پيشنهادات
1398/09/07
کارگاه آموزشي"آشنايي با نرم افزار SPSS"
1398/08/25
دوره آموزشي رفتار سازماني
1398/08/16
آزمون مجازي دوره آموزشي" مديريت و برنامه ريزي روستايي"
1398/08/16
آزمون مجازي دوره آموزشي اقتصاد مقاومتي
1398/08/01
تدوين محتواي نشست تخصصي نماز
1398/07/06
نظام آراستگي
1398/06/25
برگزاري کارگاه آموزشي
1398/06/20
نشست تحليلي،تخصصي،آموزشي و پژوهشي نماز
1398/05/22 13:08:22
برگزاري سومين جلسه کميته نظام پيشنهادات در سال 98
1398/05/22 13:02:27
برگزاري دومين جلسه کميته نظام پيشنهادات در سال 98
1398/05/17
برگزاري آزمون غير حضوري "احکام زندگي در اسلام"
1398/05/17
دوره آموزشي ناهنجاري هاي اجتماعي
1398/05/17
دوره آموزشي حسابداري دولتي
1398/04/18
دوره آموزشي مکاتبات اداري
1398/04/12
دوره آموزشي اکسل Excel
1398/04/04
برگزاري دوره آموزشي "وظايف شوراهاي اسلامي، شهرداران و دهياري ها"
صفحه 1 از 3