آرشیو اخبار

1399/06/15
مرحله نخست در پيشبرد برنامه هاي سلامت اداري ، آشنايي همگاني آحاد جامعه با قوانين موضوعه ميباشد
1399/05/29
شرايط خاص حاصل از انتشار ويروس کرونا ضرورت گذار از آموزش سنتي به آموزش الکترونيکي را بوجود آورده است
1399/06/02
برنامه هاي طرح تکريم ارباب رجوع در استانداري به روز رساني مي گردد
1399/04/16
توانمدسازي کارکنان در حوزه قوانين و مقررات از ضرورت هاي اساسي استانداري ميباشد
1399/04/01
آموزش براي افزايش سطح کيفي و فني اخبار سايت استانداري و واحدهاي تابعه در دستور کار واحد آموزش استانداري قرار گرفت
1399/04/01
شکوفايي بازار بورس در سال جديد، ضرورت آموزش و آشنايي با زبان علمي اين بازار را مي طلبد
1398/11/03
ششمين جلسه کميته نظام پيشنهادا در سال 98
1398/11/02
برنامه ريزي و سياست گذاري جهت اجراي موضوعات پژوهشي استانداري
1398/11/01
ضرورت توجه به تربيت حرفه اي(شغلي)فرزندان
1398/10/09
برگزاري کارگاه آموزشي امور نقليه
1398/10/05
دوره آموزشي "چگونگي تدوين طرح هاي پژوهشي"
1398/09/30
برگزاري دوره آموزشي جهت آشنايي با قانون مجازات اسلامي
1398/09/30
برگزاري کارگاه آموزشي" آشنايي با قانون و مقررات مالي در شهرداري ها"
1398/09/19
برگزاري تور فناوري
1398/09/20
تجليل از برگزيدگان پژوهش و فناوري استان در سال 98
1398/09/16
نشست خبري ويژه هفته پژوهش و فناوري استان
1398/09/16
نشست ويژه هفته پژوهش و فناوري استان
1398/09/17
نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري استان در سال 98
1398/09/14
برگزاري جلسات هفته پژوهش و فناوري استان
1398/09/07
پنجمين جلسه کميته تخصصي نظام پيشنهادات
1398/09/07
کارگاه آموزشي"آشنايي با نرم افزار SPSS"
1398/08/25
دوره آموزشي رفتار سازماني
1398/08/16
آزمون مجازي دوره آموزشي" مديريت و برنامه ريزي روستايي"
1398/08/16
آزمون مجازي دوره آموزشي اقتصاد مقاومتي
1398/08/01
تدوين محتواي نشست تخصصي نماز
1398/07/06
نظام آراستگي
1398/06/25
برگزاري کارگاه آموزشي
1398/06/20
نشست تحليلي،تخصصي،آموزشي و پژوهشي نماز
1398/05/22
برگزاري سومين جلسه کميته نظام پيشنهادات در سال 98
1398/05/22
برگزاري دومين جلسه کميته نظام پيشنهادات در سال 98
صفحه 1 از 3