آرشیو اخبار

1398/10/09
برگزاري کارگاه آموزشي امور نقليه
1398/10/05 12:11:02
دوره آموزشي "چگونگي تدوين طرح هاي پژوهشي"
1398/09/30
برگزاري دوره آموزشي جهت آشنايي با قانون مجازات اسلامي
1398/09/30
برگزاري کارگاه آموزشي" آشنايي با قانون و مقررات مالي در شهرداري ها"
1398/09/19
برگزاري تور فناوري
1398/09/20
تجليل از برگزيدگان پژوهش و فناوري استان در سال 98
1398/09/16
نشست خبري ويژه هفته پژوهش و فناوري استان
1398/09/16
نشست ويژه هفته پژوهش و فناوري استان
1398/09/17
نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري استان در سال 98
1398/09/14
برگزاري جلسات هفته پژوهش و فناوري استان
1398/09/07
پنجمين جلسه کميته تخصصي نظام پيشنهادات
1398/09/07
کارگاه آموزشي"آشنايي با نرم افزار SPSS"
1398/08/25
دوره آموزشي رفتار سازماني
1398/08/16 08:34:24
آزمون مجازي دوره آموزشي" مديريت و برنامه ريزي روستايي"
1398/08/16 07:52:18
آزمون مجازي دوره آموزشي اقتصاد مقاومتي
1398/08/01
تدوين محتواي نشست تخصصي نماز
1398/07/06
نظام آراستگي
1398/06/25 10:26:07
برگزاري کارگاه آموزشي
1398/06/20
نشست تحليلي،تخصصي،آموزشي و پژوهشي نماز
1398/05/22 13:08:22
برگزاري سومين جلسه کميته نظام پيشنهادات در سال 98
1398/05/22 13:02:27
برگزاري دومين جلسه کميته نظام پيشنهادات در سال 98
1398/05/17 12:22:39
برگزاري آزمون غير حضوري "احکام زندگي در اسلام"
1398/05/17
دوره آموزشي ناهنجاري هاي اجتماعي
1398/05/17
دوره آموزشي حسابداري دولتي
1398/04/18
دوره آموزشي مکاتبات اداري
1398/04/12
دوره آموزشي اکسل Excel
1398/04/04
برگزاري دوره آموزشي "وظايف شوراهاي اسلامي، شهرداران و دهياري ها"
1398/03/13
دوره آموزشي توسعه فرهنگي
1398/02/24
اولين جلسه کميته نظام پيشنهادات در سال 98
1398/02/17 08:53:07
کميته تخصصي آموزش
صفحه 1 از 3