معرفی مدیر کل


نام و نام خانوادگی: سامیه اعلایی بروجنی                               
متولد : 1360
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد  
رشته تحصیلی: برنامه ریزی  
سابقه خدمت دولتی:14سال
آخرین سمت :  مدیر کل دفتر برنامه ریزی ، نوسازی و تحول اداری استانداری چهارمحال وبختیاری


سوابق خدمتی:
ردیف عنوان مدت
1 کارشناس تقسیمات کشوری 1سال
2 کارشناس مدیر بحران 7سال
3 کارشناس امور اجتماعی و شوراها 1سال
4 بخشدار مرکزی بروجن 5سال
5 مدیر کل دفتر برنامه ریزی نوسازی و تحول اداری  تاکنون