کميته تخصصي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادات کارکنان استانداري و واحدهاي تابعه

ششمين جلسه کميته نظام پيشنهادا در سال 98

کد خبر: 73328 تاریخ انتشار: 1398/11/03
نمایش: 113
اخبار
ششمين جلسه کميته تخصصي" نظام پذيرش و بررسي پيشنهادات استانداري و واحدهاي تابعه" روز پنجشنبه مورخ 98/11/3 به رياست مدير کل دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري و با حضور کليه اعضاء در محل اين دفتر تشکيل گرديد.
محورهاي جلسه:
- بررسي پيشنهادات واصله شامل:1- بستر سازي انتقال پيشنهادات و انتقادات به استاندار و معاونين استاندار 2-طراحي و راه اندازي اپليکيشن و سامانه رزرو وقت ملاقات عمومي با مسؤلين)

افزودن دیدگاه