اولين جلسه شوراي پژوهش استانداري

برنامه ريزي و سياست گذاري جهت اجراي موضوعات پژوهشي استانداري

کد خبر: 73327 تاریخ انتشار: 1398/11/02
نمایش: 85
اخبار
با توجه به اعلام موضوعات پژوهشي  سال 98 پذيرفته شده دستگاه هاي اجرايي استان در کارگروه آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري استان و نيز پذيرش سه مورد از موضوعت پژوهشي استانداري، دفتر برنامه ريزيف نوسازي و تحول اداري در روز چهار شنبه مورخ 98/11/2 با حضور دفاتر مربوطه اقدام به برگزاري جلسه شوراي پژوهش استانداري با محوريت برنامه ريزي و سياست گذاري جهت اجراي موضوعات پژوهشي نمودند.
محورهاي جلسه:
1- نحوه اعلام فراخوان
2- اعلام پروپوزال مصوب
3- پيگيري مباحث مالي عقد قرارداد
4- بارگذاري طرح ها در سامانه سمات

افزودن دیدگاه