دوره آموزشي ويژه اعضاء هيات هاي تطبيق

برگزاري کارگاه آموزشي" آشنايي با قانون و مقررات مالي در شهرداري ها"

کد خبر: 63128 تاریخ انتشار: 1398/09/30
نمایش: 117
اخبار
با عنايت به ضرورت آموزش هاي ويژه در خصوص مباحث مالي شهرداري ها براي "اعضاء هيات هاي تطبيق مصوبات شهرهاي شهرستان هاي تابعه"، دوره آموزشي مذکور  تحت عنوان" آشنايي با قانون و مقررات مالي در شهرداري ها"؛روز چهارشنبه مورخ 98/9/27 برگزار گرديد.
مدرس دوره آقاي محمد علي طاهري سرپرست دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري بود.
دوره آموزشي مذکور براي کارکنان ستاد استانداري به صورت حضوري و براي کارکنان فرمانداري هاي تابعه به صورت ويدئو کنفرانس برگزار گرديد.
اين دوره شامل 8ساعت آموزشي ميباشد.
شايان ذکر است آزمون مجازي اين دوره؛ در روز پنجشنبه مورخ 98/10/5 از طريق سيستم آزمونگر استانداري و واحدهاي تابعه برگزار خواهد شد.

افزودن دیدگاه