تور فناوري به مناسبت هفته پژوهش و فناوري استان

برگزاري تور فناوري

کد خبر: 63086 تاریخ انتشار: 1398/09/19
نمایش: 253
اخبار
با آغاز هفته پژوهش و فناوري و برپايي نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري و فن بازار استان و در راستاي توسعه فرهنگ ارزش گذاري به اين مقوله مهم به عنوان يکي از مولفه هاي اصلي اقتصاد مقاومتي و رونق توليد، دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري استانداري با همکاري پارک علم و فناوري استان  در روز سه شنبه مورخ 98/9/19 اقدام به برگزاري يک برنامه "تور فناوري" ويژه کارکنان استانداري و فرمانداري هاي تابعه" نمود.
اين برنامه در محل نمايشگاه واقع در دانشکده کشاورزي دانشگاه شهرکرد و با حضور مديران و کارشناسان فناوري اطلاعات استانداري و واحدهاي تابعه و نيز جمعي از مديران  و کارکنان دفاتر ستادي (شرح ذيل) و در دوقسمت مجزا برگزار گرديد.
در قسمت اول آقايان ايمان مختاري فر، رسول خدابخشي و سيد رسول البرزي از  مدير عاملان شرکت هاي فناور مستقر در پارک علم و فناوري استان به ارائه توضيحاتي در خصوص ايده و محصول شرکت موضوعه و سير موفقيت خود پرداختند.
در ادمه شرکت کنندگان؛ سوالات و نقطه نظرات خود را بيان نمودند که دکتر اسماعيل پيرعلي رئيس پارک علم و فناوري و مهرداد سليمي معاون فناوري و نوآوري پارک علم و فناوري و نهايتا فناوران صدرالاشاره به آن پاسخ دادند.
در پايان شرکت کنندگان به همراه مسؤلين پارک علم و فناوري استان از نمايشگاه بازديد نمودند.
شرکت کنندگان تور فناوري کارکنان استانداري و واحدهاي تابعه در سال 98:
ساميه اعلايي مدير کل دفتر برنامه ريزي نوسازي و تحول اداري، شهرام مقدس مدير کل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي، اسماعيل غلاميان مدير فناوري اطلاعات و شبکه دولت، سعيد رئيس سرپرست اداره کل اداري و مالي،حميد کبيري معاون دفتر امور روستايي و شوراها، عليرضا مقيميان معاون دفتر هماهنگي امور اقتصادي، خسرو کياني معاون مديريت بحران،علي مرادي معاون دفتر امنيتي و انتظامي،رضا علي بيگي معاون دفتر بازرسي، مديريت عملکرد و امور حقوقي، محسن طهماسب معاون برنامه ريزي فرمانداري لردگان، سهراب بني طالبي رئيس گروه دفتر امور سياسي و تقسيمات کشوري، مرضيه صالح پور رئيس گروه فناوري اطلاعات و شبکه دولت، ژاله حاتمي کارشناس، محمد اسماعيلي کارشناس دفتر فني،غلامحسين محموديان کارشناس دفتر فني و داريوش رضايي از کارشناسان دفتر فني، فيروز خسروي کارشناس دفتر امور امنيتي و انتظامي،کيومرث مرادي کارشناس دفتر جذب و سرمايه گذاري،کامران دوستي کارشناس دفتر هماهنگي اقتصادي ، احسان ميرزاخاني کارشناس دفتر امور سياسي و انتخابات و تقسيمات کشوري، داود اميني کارشناس دفتر امور سياسي و انتخابات، مهدي شاهرخيان کارشناس فناوري اطلاعات فرمانداري سامان.پوريا قنبريان کارشناس فناوري اطلاعات فرمانداري بن، روح اله محمدي کارشناس فناوري اطلاعات فرمانداري فارسان، نگاه زندي پور کارشناس فناوري اطلاعات مديريت بحران، فهيمه مرتضايي کارشناس فناوري اطلاعات استانداري، وحيد حيدري کارشناس فناوري اطلاعات استانداري، مرضيه درويش زاده کارشناس فناوري اطلاعات فرمانداري بروجن، محمد رفيعي کارشناس فرمانداري کيار، مسعود ايزدي کارشناس دفتر امور اجتماعي و فرهنگي،سجاد مهري کارشناس دفتر امور شهري، مريم حق وردي معاون پژوهش و فناوري دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري، مرتضي مولوي کارشناس آموزش دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري،حبيب ملالي مسول دفتر مدير کل دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري.

افزودن دیدگاه