جلسه نظام پيشنهادات

پنجمين جلسه کميته تخصصي نظام پيشنهادات

کد خبر: 53003 تاریخ انتشار: 1398/09/07
نمایش: 142
اخبار
روز دوشنبه مورخ98/8/27 پنجمين جلسه کميته تخصصي نظام پيشنهادات سال 98 استانداري و واحدهاي تابعه برگزار گرديد.
در اين جلسه سه پيشنهاد با عناوين" اتاق بخشدار و فرماندار"و "قلم نوري" و " بستر سازي انتقال نظرات و پيشنهادات به استاندار و معاونين" مورد بررسي قرار گرفت. در خصوص پيشنهاد"سامانه BMS ساختمان جديد استانداري " که از پيشنهادات بررسي شده جلسات قبل بوده و استعلام مربوطه از دفتر فني استانداري صورت گرفته بود نيز تصميم گيري نهايي صورت گرفت .

افزودن دیدگاه