برگزاري کارگاه آموزشي

کارگاه آموزشي"آشنايي با نرم افزار SPSS"

کد خبر: 53002 تاریخ انتشار: 1398/09/07
نمایش: 133
اخبار
بر اساس نياز سنجي انجام گرفته و برنامه ريزي صورت گرفته در معاونت آموزش و پژوهش دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري ؛ اولين جلسه از دوره آموزشي "آشنايي با نرم افزار SPSS" روز دوشنبه مورخ 98/9/4  با تدريس آقاي دکتر ميثم بابائي مدرس دانشگاه و براي 20 نفر از کارکنان دفاتر ستادي استانداري  به صورت حضوري در محل سالن شهيد مرداني  و 20 نفر از کارکنان فرمانداري هاي تابعه به صورت ويدئو کنفرانس برگزار گرديد.
مدرس اين دوره آموزشي آقاي ميثم بابائي فارساني داراي مدرک دکتراي مديريت صنعتي و از مدرسان دانشگاه ميباشد.
مدت آموزشي دوره مذکور 30 ساعت بوده که چهار جلسه آن به صورت حضوري و 10 ساعت ديگر به صورت ارائه پروژه خواهد بود.
از سرفصل هاي اين دوره ميتوان به :تعريف متغييرها، ورود و ذخيره سازي و بازيابي داده ها، توزيع فراواني،شاخص هاي توزيع فراواني و .... اشاره کرد.

افزودن دیدگاه