برگزاري دوره هاي آموزشي ويژه کارکنان رسمي آزمايشي

دوره آموزشي رفتار سازماني

کد خبر: 42930 تاریخ انتشار: 1398/08/25
نمایش: 121
اخبار
 
يادگيري درباره رفتار سازماني بايد مستمر باشد و يکي از بهترين منابع، يادگيري تجربي يعني يادگيري در محل کار بوده و در اين مسير مقوله مديريت دانش اهميت بسياري دارد.
 
در اجراي بند(1/2/5) ماده «5» نظام آموزش کارمندان دستگاه هاي اجرائي پيوست بخشنامه شماره 1834/200 مورخ 30/01/1390 و مفاد بخشنامه شماره 12175/93/200 مورخ 11/09/1393 سازمان اداري و استخدامي کشور و نامه شماره 58055 مورخ 09/04/97  معاونت توسعه مديريت و منابع انساني وزارت کشور، موضوع الزام گذراندن آموزش هاي ويژه کارمندان استخدام آزمايشي  براي تبديل وضع به رسمي ؛ و بر اساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته از سوي معاونت آموزش وپژوهش دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري  اولين جلسه دوره  آموزشي  اختصاصي«رفتار سازماني» در روز دوشنبه مورخ 20/08/98 جهت کارکنان  رسمي  آزمايشي  استانداري و فرمانداري هاي واحدهاي تابعه در محل سالن شهيد مرداني  استانداري با تدريس  جناب آقاي دکتر قربانپور برگزار گرديد.
.در ابتداي اين جلسه آموزشي  ليلا محمديان  معاون توسعه مديريت و منابع  ضمن عرض خير مقدم و  تبريک به جهت تبديل وضعيت  استخدامي کارکنان حاضر در دوره به اهميت موضوع مديريت و رفتار سازماني  اشاره و بر شفافيت ، صداقت و  اهميت انتقال تجربيات  در طول دوران خدمت  جهت تعالي فرد و  سيستم تاکيد و در ادامه افزودند يادگيري درباره رفتار سازماني بايد مستمر باشد و يکي از بهترين منابع، يادگيري تجربي يعني يادگيري در محل کار بوده و در اين مسير مقوله مديريت دانش اهميت بسياري دارد.

افزودن دیدگاه