برگزاري آزمون مجازي

آزمون مجازي دوره آموزشي" مديريت و برنامه ريزي روستايي"

کد خبر: 42867 تاریخ انتشار: 1398/08/16
نمایش: 122
اخبار
طبق برنامه ريزي  و مکاتبه صورت گرفته توسط معاونت آموزش و پژوهش دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري استانداري در روز 15 مهر ماه سال 98 که مصادف با "روز روستا و عشاير" ميباشد فايل هاي الکترونيکي کتاب "مديريت و برنامه ريزي روستايي" براي کارکنان دفاتر امور روستايي و شوراها، امور شهري و شوراها و دفتر فني ارسال گرديد و آزمون مجازي دوره مذکور در روز شنبه مورخ 98/08/11 راس ساعت 12:00 الي 14:00 بعدازظهر از طريق سامانه آزمونگر استانداري و فرمانداري تابعه برگزار گرديد.

افزودن دیدگاه