برگزاري آزمون مجازي

آزمون مجازي دوره آموزشي اقتصاد مقاومتي

کد خبر: 42861 تاریخ انتشار: 1398/08/16
نمایش: 125
اخبار
روز  دوشنبه مورخ 98/08/13 دوره آموزشي تخصصي عمومي کليه مشاغل با عنوان" اقتصاد مقاومتي" با مدت 20 ساعت ارزش آموزشي، به صورت مجازي و در دو نوبت صبح و بعد ازظهر برگزار گرديد.
سرفصل هاي محتوايي دوره مذکور مشتمل بر بيانات مقام معظم رهبري(مدظله عالي) و صاحب نظران در حوزه اقتصاد بود.

افزودن دیدگاه