کارگاه آموزشي بهره وري و تکنيک هاي آن

نظام آراستگي

کد خبر: 42615 تاریخ انتشار: 1398/07/06
نمایش: 137
اخبار
معاونت آموزش و پژوهش دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري استانداري در روز پنجشنبه مورخ 98/7/4 اقدام به برگزاري دوره آموزشي يک روزه تحت عنوان "بهره وري و تکنيک هاي آن" نمود.
دوره آموزشي مذکور در راستاي فرهنگ سازي براي اجراي برنامه هاي "نظام آراستگي" در دستگاه هاي اجرايي برگزار گرديدکه به مدت 6 ساعت با حضور تعدادي از کارکنان استانداري و واحدهاي تابعه در سالن شهيد مرداني استانداري اجرا شد.
مدرس دوره آقاي دکتر امين کريمي دهکردي داراي"دکتراي مديريت استراتژيک از دانشگاه کاپلا آمريکا "و مدير شرکت "مبنا توسعه بازار" در تهران بود.
از جمله سرفصل هاي اين دوره شامل معرفي سيستم 5S ، گام هاي اصلي سيستم5S و نحوه صحيح اجراي اين سيستم بود.
فايل موضوعه را از اينجا دانلود نمائيد.

افزودن دیدگاه