دوره دوم کارگاه آموزشي اکسل

برگزاري کارگاه آموزشي

کد خبر: 42550 تاریخ انتشار: 1398/06/25
نمایش: 151
اخبار
به منظور ارتقاء سطح دانش کارکنان استانداري و واحدهاي تابعه براي استفاده از ابزارهاي فناوري اطلاعات در انجام امور اداري، معاونت آموزش و پژوهش دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري استانداري اقدام به برگزاري نوبت دوم کارگاه آموزشي اکسل نمود.
تاريخ برگزاري کلاسهاي دوره آموزشي اکسل در  روزهاي چهارشنبه مورخ98/6/7،  98/6/14،  98/6/21 و 98/6/28 ميباشد.
دوره مذکور با تدريس آقاي حجت اله صابري در محل دانشگاه علمي و کاربردي استانداري صورت گرفت.

افزودن دیدگاه