جلسه نظام پيشنهادات

برگزاري سومين جلسه کميته نظام پيشنهادات در سال 98

کد خبر: 42360 تاریخ انتشار: 1398/05/22 13:08:22
نمایش: 192
اخبار
روز سه شنبه مورخ 98/5/22 سومين جلسه کميته تخصصي "نظام پذيرش و بررسي پيشنهادات کارکنان استانداري و واحدهاي تابعه" با محوريت بررسي پيشنهادات واصله به دبير خانه کميته با عناوين ذيل برگزار گرديد:
1- پياده سازي نظام مديريت دانش 2-تابوي ديجيتال 3- بودجه تخصيصي رفاهيات به امور ورزشي تشکيل گرديد.

افزودن دیدگاه