جلسه کميته نظام پيشنهادات

برگزاري دومين جلسه کميته نظام پيشنهادات در سال 98

کد خبر: 42359 تاریخ انتشار: 1398/05/22 13:02:27
نمایش: 151
اخبار
روز  دوشنبه مورخ 98/4/31 دومين جلسه کميته تخصصي"نظام پذيرش و بررسي پيشنهادات کارکنان استانداري و واحدهاي تابعه" با محوريت بررسي پيشنهادات واصله با عناوين ذيل تشکيل گرديد:
1- مناسب سازي ورودي فرمانداري فارسان 2-آگاهي بخشي در حوزه قوانين و مقررات اختصاصي استانداري و واحدهاي تابعه 3-اجراي سيستم يکپارچه کنترل روشنايي و تاسيسات رد ساختمان جديد استانداري 4-استفاده رد خودروهاي الکتريکي 5-تعبيه صندلي هاي مخصوص نماز در نمازخانه استانداري 6- اصلاح فرآيند ارجاع فرم هاي الکترونيکي آموزش.
در پايان جلسه تعدادي از پيشنهادات جهت اصلاح به پيشنهاد دهنده ارجاع گرديده و تعدادي نيز رد گرديد.

افزودن دیدگاه