دوره آموزشي تخصصي

دوره آموزشي ناهنجاري هاي اجتماعي

کد خبر: 42337 تاریخ انتشار: 1398/05/17
نمایش: 158
اخبار
روز يکشنبه مورخ 98/5/6، دوره آموزش تخصصي "ناهنجاريهاي فرهنگي" با عنوان "ناهنجاري هاي اجتماعي"  به مدت 16 ساعت در محل مرکز آموزش علمي و کاربردي استانداري ، با تدريس دکتر ربيعي از اعضاء هيات علمي دانشگاه شهرکرد و با شرکت کارشناسان دفتر اجتماعي و فرهنگي  و  دفتر امور بانوان و خانواده استانداري و کارکنان فرمانداريهاي و بخشداريهاي تابعه در حوزه موضوعه برگزار گرديد.
از عمده مباحث ارائه شده موضوع" خيانت هاي همسران و مسائل و معضلات ناشي از آن "بود
8 ساعت دوره مذکور به صورت حضوري و 8 ساعت آن به صورت غير حضوري و از طريق برگزاري آزمون خواهد بود.

افزودن دیدگاه