برگزاري دوره آموزشي تخصصي

دوره آموزشي حسابداري دولتي

کد خبر: 42336 تاریخ انتشار: 1398/05/17
نمایش: 141
اخبار
بر اساس ضرورت آشنايي کارشناسان و مديران مالي استانداري و واحدهاي تابعه با آخرين قوانين و مقررات حسابداري دولتي، مباحث مالي و اعتباري و طي هماهنگي و برنامه ريزي صورت گرفته از سوي معاونت آموزش و پژوهش دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري، سلسله دوره هاي آموزشي با عناوين "قوانين و مقررات مالي" "نظارت مالي" و "حسابداري دولتي و اعتبارت هزينه اي"به مدت 26ساعت در روزهاي سه شنبه مرداد ماه سال جاري  با تدريس آقاي پارسا از کارکنان ديوان محاسبات استان و آقاي نظري از کارکنان  اداره کل اقتصاد و دارائي  استان در حال برگزاري ميباشد.
مشخصات و برنامه زمانبندي دوره آموزشي فوق الذکر 
98/5/1، 98/5/8، 98/5/15 و98/5/22 

افزودن دیدگاه