برگزاري دوره آموزشي تخصصي

دوره آموزشي مکاتبات اداري

کد خبر: 42191 تاریخ انتشار: 1398/04/18
نمایش: 234
اخبار
معاونت آموزش و پژوهش دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري استانداري  اقدام به برگزاري دوره آموزشي" مکاتبات اداري" نمود.
دوره آموزشي مذکور، تخصصي کليه کارکنان بوده که به مدت 16 ساعت در روزهاي 18 و 25 تيرماه سال جاري به صورت حضوري و با تدريس آقاي دکتر وحيد خليلي از مدرسين دانشگاه فرهنگيان استان و در محل دانشگاه علمي و کاربردي استانداري برگزار مي گردد.

افزودن دیدگاه