دوره آموزشي تخصصي ويژه اعضاء هيات تطبيق مصوبات شهرستان ها و بخش هاي استان

برگزاري دوره آموزشي "وظايف شوراهاي اسلامي، شهرداران و دهياري ها"

کد خبر: 42132 تاریخ انتشار: 1398/04/04
نمایش: 177
اخبار
نظر به ضرورت برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي جهت توان افزايي کارکنان در انجام وظايف تخصصي محوله، معاونت آموزش و پژوهش دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري استانداري اقدام به تشکيل دوره آموزشي با عنوان "وظايف شوراهاي اسلامي ، شهرداري ها و دهياري" ويژه هيات تطبيق مصوبات شهرستان ها و بخش هاي استان نمود.
اولين جلسه دوره آموزشي مذکور، روز شنبه مورخ 98/4/2 از ساعت 8:30 صبح الي 13:00 با تدريس آقاي خدارحمي از کارکنان سازمان بازرسي استان و حضور مديران دفاتر ستادي، فرمانداران و کارشناسان استانداري و فرمانداري در مرکز آموزش علمي و کاربردي برگزار گرديد.
جلسات آتي دوره آموزشي موصوف با تدريس آقاي طاهري معاون دفتر فني استانداري و آقاي خسروي از کارکنان ديوان محاسبات استان در طي روزهاي آينده ادامه خواهد يافت.

افزودن دیدگاه