برگزاري آزمون دوره آموزشي

دوره آموزشي توسعه فرهنگي

کد خبر: 42069 تاریخ انتشار: 1398/03/13
نمایش: 157
اخبار
 روز پنجشنبه مورخ 98/3/9، معاونت آموزش و پژوهش دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري طبق اطلاعيه و معرفي منبع موضوعه با عناوين: اميد به رحمت الهي و نماز و خانواده ، اقدام به برگزاري آزمون دوره آموزشي" توسعه فرهنگي" نمود. دوره مذکور داراي 36 ساعت ارزش آموزشي بوده و آزمون آن از طريق سامانه آزمونگر استانداري و فرمانداري هاي تابعه برگزار گرديد.

افزودن دیدگاه