برگزاري آزمون مجازي دوره آموزشي حکومت مهدوي و وظايف منتظران

آزمون مجازي

کد خبر: 41936 تاریخ انتشار: 1398/02/17
نمایش: 181
اخبار
روز دوشنبه مورخ 98/2/16  آزمون دوره آموزشي "مهدويت و وظايف منتظران" از طريق سامانه آزمونگر جهت کليه کارکنان استانداري و واحدهاي تابعه برگزار گرديد.

افزودن دیدگاه