ششمين جلسه آموزش،پژوهش، فناوري و نوآوري استان

روند اجراي طرح هاي پژوهشي استان تسريع مي گردد

کد خبر: 31566 تاریخ انتشار: 1397/12/05
نمایش: 197
اخبار
روز شنبه مورخ 97/12/4، ششمين جلسه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري استان در محل معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار تشکيل گرديد.
در اين جلسه 9 مورد از دستگاه هاي اجرايي استان که طرح هاي پژوهشي سال 97 آنها در شوراي برنامه ريزي استان و از محل تجميع 1% اعتبار پژوهشي استان پذيرفته شده بود به ارائه روند اجراي طرح هاي مذکور پرداختند.
در ادامه جلسه مباحث نحوه اجراي بيستمين کنفرانس ملي جوش در استان، تعيين تکليف سند علم و فناوري استان و نيز طرح اداره کل صنعت ، معدن و تجارت تحت عنوان" بهره وري در استفاده از مواد غذايي مصرفي " مورد بررسي قرار گرفت و کميته هاي سه گانه نيز به ارائه گزارش عملکرد خود پرداختند.
در پايان ، کميته پژوهش استان موظف به انجام برنامه نظارت بر اجراي طرح هاي مذکور گرديده و دستگاه هاي اجرايي نه گانه ملزم به تسريع در بارگذاري اطلاعات موضوعه در بستر سامانه سمات و پيگيري جهت دريافت کد رهگيري گرديدند. ضمن آنکه کميته هاي ذيل کارگروه بالاخص کميته آموزش الزام به برگزاري جلسات مستمر و اقدام در راستاي وظايف کميته گرديدند.

افزودن دیدگاه