آزمون دوره آموزشي رفتار سازماني

آزمون مجازي

کد خبر: 31439 تاریخ انتشار: 1397/11/14
نمایش: 208
اخبار
پيرو سلسله جلسات حضوري دوره آموزشي رفتار سازماني ويژه کارکنان رسمي آزمايشي که در آذرماه سال جاري ، آزمون الکترونيکي موضوعه در ديماه برگزار گرديد.

افزودن دیدگاه