دوره آموزشي ويژه معاونين فرمانداران و بخشداران

دوره آموزشي

کد خبر: 31426 تاریخ انتشار: 1397/11/11
نمایش: 204
اخبار
معاونت آموزش و پژوهش دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري، امروز پنجشنبه مورخ 97/11/11   اولين جلسه " دوره آموزشي ويژه معاونين  فرمانداران و بخشداران استان" را در محل دانشگاه علمي و کاربردي استانداري  به مدت ساعت 30با تدريس آقاي دکتر ملک محمد قربانپور مدير کل دفتر جذب و حمايت از سرمايه گذاري برگزار نمود.
مباحث مطروح در جلسه مذکور حول محور مديريت استراتژيک برمبناي  تعريف چشم انداز، ارزش ها و ماموريت هاي فرمانداري ها و واحدهاي تابعه بود.

افزودن دیدگاه