کار گاه آموزشي " شرح وظايف و مسؤليت هاي واحدهاي تابعه وزارت کشور"

کارگاه آموزشي

کد خبر: 31105 تاریخ انتشار: 1397/09/15
نمایش: 44
اخبار
 در راستاي انجام دوره هاي کوتاه مدت آموزشي کارکنان استانداري و واحدهاي تابعه  و نيز اجراي دستورالعمل ابلاغي وزارت کشور در خصوص برگزاري دوره آموزشي40 ساعته با عنوان  "شرح وظايف و مسؤليت هاي واحدهاي تابعه وزارت کشور" واحد آموزش دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري استانداري اقدام به برگزاري دوره آموزشي موضوعه نمود.
اولين جلسه کارگاه آموزشي  مذکور روز يکشنبه مورخ 97/9/11 با تدريس آقايان ملک محمد قربانپور مدير کل دفتر جذب و حمايت از سرمايه گذاري  و اسماعيل غلاميان مدير فناوري اطلاعات و شبکه دولت ، و با حضور کارکنان استانداري و فرمانداري شهرکرد به صورت حضوري و به صورت ويدئو کنفرانس براي ساير کارکنان فرمانداري هاي تابعه  برگزار گرديد.
شايان ذکراست 26 ساعت از دوره مذکور به صورت حضور در کارگاه  و 14 ساعت در قالب آزمون خواهد بود .
اين دوره آموزشي براي کارکنان استانداري و واحدهاي تابعه، با حضور اساتيد برجسته و مجرب استان در دو گروه از تاريخ 97/9/11 لغايت 97/10/30 برگزار مي گردد.

افزودن دیدگاه